Przewodnik skórkowania

[ Indeksy elementów ] - [ 'Manifest' ] - [ Zgodność RTL ] - [ Zdalne skórkowanie ] - [ Rozprowadzanie skórek ]

Tworzenie skórek dla Shareazy

Tworzenie skórek dla Shareazy jest proste. Możesz tworzyć tak proste lub tak złożone skórki jak tylko chcesz. Te strony zawierają prosty przewodnik i szczegółowe informacje o zdolności Shareazy do skórkowania. Z tym przewodnikiem będziesz zdolny do zrobienia:

 • Wizualne skórki - Zmienia kompozycję wizualną i/ lub dopasowuje przyciski/ układ programu.
 • Skórki językowe - Tłumaczy tekst na inny język.

Zaczynamy

Ten przewodnik jest podzielony na części. Najlepszym sposobem na naukę jest przejście element po elemencie i zbudowanie własnej skórki!

 • Skórki są przechowywane w folderze C:\Program Files\Shareaza\Skins.
 • Każda skórka ma własny folder, na przykład C:\Program Files\Shareaza\Skins\MySkin.
 • Każdy folder zawiera główną skórkę i pliki pomocnicze, takie jak obrazki lub ikony.

Każda skórka ma plik definicji, który jest w formacie XML. XML jest prostym do odczytania formatem tekstowym niezbyt odróżniającym się od HTML, ale do bardziej ogólnego użycia. Jest zalecane, ale nie wymagane, aby używać edytora tekstu wyposażonego w kolorowanie składni XML. Przykładami są Notepad++ lub EmEditor. Plik definicji skórki mówi Shareazie o skórce -- takie rzeczy jak autor skórki, które części interfejsu ma zmienić i jak je zmienić.

Tutaj jest plik bardzo prostej skórki, nazwanej MySimpleSkin.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<skin xmlns="http://www.shareaza.com/schemas/Skin.xsd" version="1.0">
<manifest name="My Simple Skin" author="Me" type="Skin"/>
<watermarks>
<watermark target="CCoolMenuBar" path="MyWatermark.bmp"/>
</watermarks>
</skin>

Skórka podaje swoją nazwę i autora, dodaje znaki wodne do głównego paska menu. Proste! Skórki są takie jak to: możesz zmienić tak mało lub tak dużo jak tylko chcesz.

Uwaga: Pierwsze dwie linie z tego przykładu powinny zawsze być użyte bez modyfikacji. Znaczniki xmlns i version są ważne, i nie powinny w ogóle być edytowane. To jest wersja silnika skórkowania, a nie wersja twojej skórki.

Element 'Manifest'

Powyższy przykład zawiera element <manifest>, który podaje nazwę skórki. Dodanie trochę dobrych metainformacji do skórki jest ważne, bo inni mogą rozpoznać ją i ją poszukać. Tutaj jest kompletny zbiór informacji o elemencie <manifest>:

<manifest
name="Nazwa skórki"
author="Osoba lub organizacja która ją stworzyła"
updatedBy="Osoba która ją zaktualizowała"
description="Dłuższy opis skórki, jeżeli potrzebny"
link="http://url.dla.tej.skórki/jeżeli/przydatny/"
email="jakiś@adres.email.pl"
version="1.5"
type="Skin"
dir="ltr"
/>

Wszystkie atrybuty oprócz name są opcjonalne:

 • name - Nazwa skórki.
 • author - Osoba która stworzyła skórkę.
 • updatedBy - Osoba która zaktualizowała/ ulepszyła skórkę.
 • description - Dłuższy opis skórki.
 • link - Opcjonalny adres URL do odwiedzenia po więcej informacji.
 • email - Opcjonalny adres email do skontaktowania się po więcej informacji.
 • version - Numer przeglądu skórki.
 • type - Większość skórek powinna ustawić to na "skin". Wyjątkiem są skórki tłumaczeń, które powinny zmienić to na "language".
 • language - Dodaj tylko jeśli typ powyżej jest ustawiony na "language". To pole podaje kod języka w którym jest tłumaczenie, na przykład "pl".
 • dir - Większość skórek może to pominąć. Wartościami mogą być: "ltr" dla języków lewy-do-prawego i "rtl" dla języków prawy-do-lewego.

Przewodnik Wizualny

Przewodnik wizualny jest kolekcją zrzutów ekranów i innych wizualizacji przedstawiających które części domyslnej skórki odpowiadają poszczególnym IDentyfikatorom.

Default.xml i Definitions.xml pokazują listę domyslnych ikon Shareazy i odpowiadające im IDentyfikatory aby pomóc w zgadnięciu jak zmodyfikować konkretną ikonę. The documentation on commandImages should be consulted for the exact syntax for replacing icons.

Elementy skórki

Ta sekcja zawiera listę wsztkich elementów które możesz zawrzeć w pliku skórki, z łączami do bardziej szczegółowych opisów.

Element Objaśnienie Używane do
<colourScheme> Okresla schemat kolorów interfejsu uzytkownka używanym w programie. Skórkowanie
<watermarks> Dodaje znaki wodne do części interfejsu. Skórkowanie
<windowSkins> Znacznie zmienia wygląd okien. Skórkowanie
<commandImages> Zmienia obrazki wyświetlane na paskach narzędzi, menusach i oknach. Skórkowanie
<menus> Określa menusy w programie. Skórkowanie
<toolbars> Określa paski narzędzi w programie. Skórkowanie
<fonts> Zmienia czcionki użyte w interfejsie. Skórkowanie
<documents> Podaje RichDoc wyświetlany na zakładce Home. Skórkowanie
<tipMap> mapa controlTip. Tłumaczenie
<controlTips> Zmienia tekst wyświetlany w podpowiedziach do różnych dialogów. Tłumaczenie
<dialogs> Zmienia tekst wyświetlany w dialogach. Tłumaczenie
<commandTips> Zmienia tekst wyświetlany w podpowiedziach i pomocy poleceń. Tłumaczenie
<strings> Zmienia tekst we wszystkich innych wiadomościach. Tłumaczenie
<listColumns> Zmienia tekst wyświetlany w widokach listy. Tłumaczenie

Dodawanie zgodności RTL (prawy do lewego)

Aby ludzie na całym świecie mogli cieszyć się z twojej skórki, upewnij się że jest zgodna z RTL. To jest używane w językach, które czyta się od prawej do lewej jak hebrajski lub arabski.

Skórowanie pilota Shareazy.

Odkąd nauczysz się skórować elementy Shareazy, spróbuj skórkowania z pilotem!


Rozpowszechnianie twoich skórek

Skoro stworzyłeś już fajną skórkę nie ma większego sensu trzymać ją dla siebie, prawda? Rozprowadzanie skórek jest proste, ale jest trochę porad które są warte wspomnienia.

 • Upewnij się że skórka jest gotowa na swój pierwszy raz.
  Sprawdź czy działa bez żadnych dziwnych zachowań. Jeśli to możliwe sprawdź ją na innym komputerze.

 • Upewnij się że wszystko jest tak czyste i lekkie ja to tylko możliwe.
  Jeżeli stworzyłeś pliki obrazków, przekształć je na 8-bitowe, 256-kolorowe bitmapy.

 • Sprawdź swój element 'manifest'.
  Powinien zawierać dokładną nazwę skórki, jej typ i inne informacje króte uważasz za stosowne.

Najlepszym sposobem na spakowanie i rozpowszechnienie skórki jest zzipowanie wszystkich plików i wykorzystanie automatycznej instalacji skórek która jest w Shareazie.

Aby to zrobić:
 • zZIPuj folder skórek.
 • Zmień rozszerzenie twojego pliku ZIP na SKS.

Pliki skórek Shareazy (.sks) są automatycznie rozpakowywane i instalowanie w odpowiednie miejsce kiedy są otwierane przez odbiorców.

Finally, be sure to submit your skin to the Shareaza skin library, and share it on Shareaza! Sharing skins on Shareaza is very important, as it will allow everyone to download them faster. After all, that's what we're about!

Otrzymywanie pomocy

Need help with skinning? Want to talk to others about it, or make an announcement about your new skin? If so, visit the Skinning Forum.


 • en
 • es
 • fr
 • de
 • hr
 • it
 • lt
 • nl
 • nb
 • pl
 • pt
 • sl
 • tr
 • el
 • he
 • ja
 • zh-tw
 • en
 • ca
 • fa
 • ru
Wielu ludzi poświęca swój czas i wysiłek dla Shareazy. Proszę zobaczyć naszą stronę z podziękowaniami.
Odwiedź stronę projektu Shareaza na SourceForge.net

Logo SourceForge.net
< Góra strony | Skontaktuj się z nami >