Vodnik za preobleke

[ Indeks elementov ] - [ Listina (manifest) ] - [ RTL zmogljivost ] - [ Oddaljeno preoblačenje ] - [ Razdeljevanje preoblek ]

Ustvarjanje preoblek za Shareazo

Ustvarjanje preoblek za Shareazo je enostavno. Preobleke so lahko od zelo preprostih do zelo zapletenih, odvisno seveda od vaših zahtev. Na teh straneh boste našli preprost vodič in podrobne informacije za postopek izdelave preoblek za Shareazo.  S tem vodičem boste lahko ustvarjali:

 • Vizualne preobleke - Spremeni izgled in priredi gumbe/postavitev v uporabniškem vmesniku.
 • Jezikovne preobleke - Prevede besedilo v drug jezik.

Za začetek

Vodič je sestavljen iz več delov. Najbolje je, da proučite vsak element posebej in tako na koncu ustvarite svojo preobleko.

 • Skins are stored in the C:\Program Files\Shareaza\Skins folder.
 • Each skin has its own folder, such as C:\Program Files\Shareaza\Skins\MySkin.
 • Vsaka mapa vsebuje glavno preobleko in podporne datoteke, kot so slike in ikone.

Every skin has a skin definition file, which is in XML format. XML is an easy to read text format not unlike HTML, but for more general purpose use. It is recommended, but not required, that a text editor with XML syntax highlighting be used. Examples are Notepad++ or EmEditor. The skin definition file tells Shareaza about the skin -- things like who created it, which parts of the interface to change, and how to change them.

Tu je zelo preprosta datoteka za preobleko z imenom MySimpleSkin.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<skin xmlns="http://www.shareaza.com/schemas/Skin.xsd" version="1.0">
<manifest name="My Simple Skin" author="Me" type="Skin"/>
<watermarks>
<watermark target="CCoolMenuBar" path="MyWatermark.bmp"/>
</watermarks>
</skin>

Ta preobleka določa svoj naziv ter avtorja in doda vodni žig v glavni meni.  Preprosto! Preobleke se lahko določijo čisto preprosto ali pa bolj zapleteno., vse je odvidno od vaših želja in zahtev.

Opomba: prvi dve vrstici tega primera se ne smeta spremeniti in morata ostati takšni, kakor sta. Znački xmlns in version sta pomebni in se ne smeta na noben način spremeniti. Gre za različico jedra preoblek in NE različica vašega jedra.

Element listine

Primer zgoraj je vseboval element <manifest>, ki določa naziv oz. ime preobleke. Pomembno je, da vključite nekaj koristnih metapodatkov, ki opisujejo vašo preobleko,saj boste le tako identificirali vašo preobleko ter ji omogočili, da jo bodo lahko drugi uporabniki našli pri iskanju.

<manifest
name="The name of the skin"
author="Oseba ali organizacija, ki jo je ustvarila"
updatedBy="Oseba, ki jo je nadgradila"
description="Daljši opis preobleke (neobvezno)"
link="http://url.naslov.preobleke.com/neobvezno/"
email="elektronski@naslov.com"
version="1.5"
type="Skin"
dir="ltr"
/>

Vsa polja, razen naziva so neobvezna:

 • name - ime preobleke.
 • author - oseba, ki je preobleko izdelala.
 • updatedBy - oseba, ki je preobleko posodobila/izboljšala.
 • description - daljši opis preobleke.
 • link - po možnosti lahko navedete tudi spletni naslov, kjer lahko dobi uporabnik več informacij.
 • email - elektronski kontaktni naslov za dodatne informacije.
 • version - The revision number of the skin.
 • type - večina preoblek naj ima nastavljeno to vrednost na "skin". Izjema so le jezikovne (prevedene) preobleke, ki naj imajo to vrednost nastavljeno na "language"..
 • language - vključite le v primeru, če ste zgornji element nastavili na "language". določa kodo prevedenega jezika, kot npr. "en" ali "sl_SI".
 • dir - večina preoblek ima lahko to izpuščeno. Vrednosti so lahko: ltr za jezike, katerih pisava se piše od leve proti desni (slovenski, angleški,...) ter rtl za jezike, katerih pisava se piše od desne proti levi (hebrejski, arabski,...)

Visual Guide

The visual guide is a collection of screenshots and other visuals demonstrating what parts of the default skin correspond to which IDs.

Default.xml and Definitions.xml show a list of Shareaza's default icons and their corresponding IDs to help in figuring out how to modify a certain icon. The documentation on commandImages should be consulted for the exact syntax for replacing icons.

Elementi preobleke

V tem deluje so navedeni vsi elementi, ki jih lahko vključite v datoteko za preobleke, na voljo pa so tudi povezave do bolj podrobnih opisov.

Element Opis Used For
<colourScheme> Specifies the user interface colour scheme used throughout the program. Skinning
<watermarks> Doda podobo vodnega žiga v dele vmesnika. Skinning
<windowSkins> Močno spremeni izgled oken. Skinning
<commandImages> Spremeni slike, ki se prikazujejo v orodnih vrsticah, menijih in oknih. Skinning
<menus> Določa menije v programu. Skinning
<toolbars> Določa orodne vrstice v programu. Skinning
<fonts> Spremeni obliko pisave v vmesniku. Skinning
<documents> Ponuja RichDoc, ki je prikazan v zavihku Domov. Skinning
<tipMap> controlTip map. Translation
<controlTips> Changes the text displayed in tooltips for various dialogs. Translation
<dialogs> Spremeni besedilo v pogovornih oknih. Translation
<commandTips> Spremeni besedilo prikazano v orodnih vrsticah in v sporočilih ukaznih pomoči. Translation
<strings> Spremeni besedilo v vseh ostalih sporočilih Translation
<listColumns> Spremeni besedilo v seznamih. Translation

Doda zmogljivost RTL (desno proti levi)

So that people all around the world can enjoy your skin you should make sure it is RTL (Right-to-Left) compatible. This is for languages that start on the right and read to the left like Hebrew and Arabic.

Shareaza Remote Skinning

Ko se enkrat naučite pisanje elementov v Shareazinih preoblekah se preizkusite tudi v oddaljenih preoblekah!.


Distributing Your Skins

Potem ko ste ustvarili preobleko, ki trga spodnje perilo, nima kaj smisla, da ga obdržite samo zase, kajne? Deljenje svoje preobleke z drugimi je popolnoma preprosto, vendar vam pred izdelavo dajemo nekaj nasvetov.

 • Prepričajte se, da je preobleka pripravljena za širšo množico.
  Testirajte jo, da pri delovanju ne prihaja do nepričakovanih rezultatov. Če je to mogoče jo preizkusite še na kakem drugem računalniku.

 • Prepričajte se, da je vse urejeno in kar se da majhno.
  Če ste, kot del preobleke, ustvarili slikovne datoteke, naj bodo te 8-bitne in z uporabljeno 256-barvno lestvico.

 • Preverite listniški (menifestni) element.
  Tako naj bi se zagotovil natančen naziv za preobleko, tip preobleke in katerokoli drug podatke, ki se vam zdijo potrebni.

Najboljši način za pakiranje in distribuiranje Shareazine preobleke je z uporabo ZIP datoteke ter z uporabo samodejnega nameščevalnika (installer-ja) ki je že del programa Shareaza.

To do this:
 • Za ZIP-ajte mapo s preobleko.
 • Preimenujte vašo .ZIP datoteko tako, da je spremenite končnico iz .zip v .SKS.

Potem, ko enkrat uprabnik odpre oz. zažene stisnjeno Shareaza preobleko s končnico (*.sks), se samodejno razpakira (odzipa) in namesti na pravilno mesto.

Finally, be sure to submit your skin to the Shareaza skin library, and share it on Shareaza! Sharing skins on Shareaza is very important, as it will allow everyone to download them faster. After all, that's what we're about!

Getting Help

Need help with skinning? Want to talk to others about it, or make an announcement about your new skin? If so, visit the Skinning Forum.


 • en
 • es
 • fr
 • de
 • hr
 • it
 • lt
 • nl
 • nb
 • pl
 • pt
 • sl
 • tr
 • el
 • he
 • ja
 • zh-tw
 • en
 • ca
 • fa
 • ru
Veliko ljudi prispeva svoj trud in čas v Shareazo, zato vas vabimo, da obiščete stran z zaslugami.
Visit Shareaza's Project Page at SourceForge.net

Logotip SourceForge.net
< Na vrh strani | Kontakt >