Troubleshoot.HighCPU/nl

From Shareaza Wiki
Jump to: navigation, search

Hoe kan ik het CPU-gebruik van Shareaza verminderen?

Shareaza heeft veel mogelijkheden en een goede gebruikersomgeving. Maar het kan, afhankelijk van hoe je het gebruikt, je computer trager maken. De manier om dit op te lossen is door het uitschakelen van bepaalde mogelijkheden die een systeem kunnen belasten. NB: de oplossingen die hieronder worden beschreven zijn op de standaard skin gebaseerd, dus als je iets niet kunt vinden, kijk dan of je de standaard skin gebruikt.


 • "Plan" je downloads en zoekopdrachten: Met langzamere machines is het beter om niet te veel programma's tegelijkertijd open te hebben. Hetzelfde geldt voor Shareaza en "zijn" taken. Probeer om niet meer dan 5 zoekopdrachten tegelijk uit te voeren (je kunt wel meer zoekvensters open hebben, maar dan niet bezig met zoeken) en probeer ook om niet te veel bestanden tegelijk te downloaden (15+). Dit zal de performance ten goede komen. Als je te veel downloads actief hebt, probeer er dan een paar te pauzeren. Om een download te pauzeren, klik je er met de rechter-muisknop op en kies 'Pauzeren'. Je kunt de download(s) later hervatten via hetzelfde menu.
 • Beperk downloads met te veel bronnen: Sommige zeer populaire bestanden kunnen erg veel bronnen hebben. Je kunt bijvoorbeeld vele duizenden bronnen vinden voor het Shareaza's installatie programma. Wanneer je zulke bestanden downloadt moet Shareaza beperkt worden om niet te veel verbindingen met bronnen tegelijkertijd aan te maken, omdat elke download-verbinding een beetje processorkracht en geheugen nodig heeft. Als dit een probleem is/wordt, verminder dan de Max. Downloads en/of Bronnen per Bestand in de instellingen.
 • Hoeveel bestanden deel je?: Als je een grote hoeveelheid bestanden aan het delen bent, bijvoorbeeld meer dan 200, dan kun je last hebben van een hoog CPU gebruik. Dit is omdat sleutelwoorden van al je bestanden verzonden worden naar jouw Hubs. Wanneer een gebruiker zoekt naar iets op het netwerk, en je hebt een bestand dat overeenkomt met een of meerdere zoektermen van die gebruiker, dan wordt er een "verzoek" naar je verstuurd. Dus hoe meer sleutelwoorden (of bestanden) je hebt, hoe meer verzoeken je zult ontvangen. Hoe meer verzoeken je krijgt, hoe meer CPU-bronnen Shareaza nodig heeft.
 • Hashing: Shareaza hashes bestanden wanneer het programma ze voor het eerst ziet. Dit betekent natuurlijk het gebruik van CPU en de harde schijf. Dit is gelukkig dus alleen bij nieuwe bestanden. Er zijn twee modes voor het hashen: de standaardmethode is langzaam, dus weinig gebruik CPU. De andere methode is zo snel als mogelijk wat dus andere programma's tijdens het hashen zal vertragen. Je kunt van methode veranderen door op de Home Tab in de box 'Mijn Bibliotheek'. (Alleen tijdens het hashen.)
 • Shareaza controleert grote downloads: Shareaza controleert elke bit tijdens het downloaden. Dit kan langer duren bij een groot bestand en dit kost natuurlijk ook CPU en het is ook een vorm van hashen. Je kunt alleen maar afwachten totdat dit klaar is.
 • Firewalls: Shareaza kan soms last hebben van een hoog CPU-gebruik bij veel verkeer in een software firewall (zoals ZoneAlarm) bij het controleren van de data. Je kunt Shareaza toevoegen aan de lijst met vertrouwde programma's, waardoor de controle overgeslagen wordt. Doe dit alleen als je echt een hoog CPU-gebruik hebt.
 • Sluit zoveel mogelijke vensters: Vensters zoals dat van Beveiliging gebruikt veel bronnen als je het open hebt staan, zeker bij veel inhoud. Dus sluit het als je er klaar mee bent. Dit geld ook voor andere vensters.
 • Beperk je zoeken: Shareaza heeft geen limiet voor het aantal zoekresultaten dat je krijgt. Je kunt er dus heel veel krijgen. Dus zoek op niet te algemene termen en klik op 'Stop' als je er genoeg zoekresultaten hebt en ze binnen blijven stromen. Sluit als je klaar bent met zoeken het zoekvenster.
 • Minimaliseer Shareaza: Als je wacht tot een download klaar is, of je bent alleen maar aan het delen, dan is het niet nodig om Shareaza gemaximaliseerd te hebben. Sluit alle open vensters die je niet nodig hebt (zoeken, verkeer, gastheer cache) en minimaliseer Shareaza op de systeembalk. Als je Shareaza anders ingesteld hebt, ga naar Algemene Opties (Shareaza instellingen > Algemeen > Algemeen) en stel de 'Systeembalk' opties in zoals je het wilt.
 • Geen hub worden: Als een hub gebruikt Shareaza de meeste bronnen om het netwerkverkeer te onderhouden en gebruikt het meer bandbreedte, CPU en RAM. Je kunt dit voorkomen door Shareaza als een leaf te laten werken door de optie "Allow this node to become a hub." in de instellingen uit te schakelen. Meer informatie over leafs
 • Te veel beveiligingsregels: Als je meer dan 1000 beveiligingsregels hebt in het beveiligingsvenster (open het met F7), dan gebruikt Shareaza veel CPU om deze regels te controleren. Deze code kan nog niet zoveel regels aan. Gebruik van de Shareaza Security Update is geen probleem, zoek ernaar in het forum.
 • Schakel onnodige netwerken uit: Met hoe meer netwerken je verbindt, hoe meer bronnen er nodig zijn om die verbindingen in stand te houden. Als je het netwerk voor langere tijd niet nodig hebt, verbreek dan de verbinding met dat netwerk.

Windows XP Tips

Je kunt het gebruik van systeembronnen verlagen door de visuele effecten uit te schakelen. Om dit te doen:

Druk op : Windows Toets + Break (of rechtsklik op (Mijn) Computer en selecteer Eigenschappen. In de tab Geavanceerd, klik op Prestaties en kies Beste prestaties.


Proces prioriteit (Alleen Windows 2000 en XP)

Als je Shareaza op de achtergrond wilt uitvoeren, dan kun je afhankelijk van je computer vervelende vertragingen krijgen door het gebruik van CPU door Shareaza. Dit vooral als Shareaza aan het zoeken of hashen is.

Als je Shareaza langere tijd in de achtergrond wilt laten draaien kun je de systeembelasting verlagen door de prioriteit van het Shareaza process te verlagen van Normaal naar Lager dan normaal. Dit is een eenvoudige wijziging in de Taak Beheer in Windows.

 • Open Taak Beheer met: CTRL+SHIFT+ESC, rechtsklikken in de taakbalk en kies Taak Beheer, of druk CTRL+ALT+DEL in en kies Taak Beheer.
 • Ga naar de tab Processen en zoek Shareaza.exe.
 • Rechtsklik erop en kies voor het wijzigen van de prioriteit naar Lager dan normaal.
 • Beantwoord daarna de vraag van Windows.
 • Sluit Taak Beheer.

Deze wijziging blijft voor Shareaza van kracht totdat het programma opnieuw wordt gestart!

Als je de prioriteit blijvend wilt wijzigen, maak dan een batchbestand:

@echo off cd "C:\Program Files\Shareaza\" start /BELOWNORMAL "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe"

NB.: De prestaties van Shareaza worden hierdoor natuurlijk verlaagd als er ander programma's / processen actief zijn. Vooral het hashen en zoeken zullen langer duren.

Waarschuwing: Waarschijnlijk krijg je door het verlagen van de prioriteit nooit problemen, maar het zou kunnen dat je systeem instabiel wordt en er een herstart nodig wordt geacht. Ik heb dit nooit meegemaakt.

Wijzig nooit de prioriteit naar hoger dan Normaal. Je krijgt dan geen betere prestaties door in Shareaza. Je krijgt dan waarschijnlijk wel een instabiel systeem.